13 augustus 2018 Marco

E-Load up! Fiscale informatie en rekenvoorbeeld

E-load up!

Naast Milieu-Investerings Aftrek ook Kleinschaligheids Investerings Aftrek? Het kan!

De e-load up! is een ‘emissievrije premium Volkswagen bedrijfswagen’ met 0 gram CO2-uitstoot en slechts 4% bijtelling. Bij aanschaf van een volledig elektrische auto is in 2018 Milieu-Investerings Aftek (MIA) van toepassing. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om bij de aanschaf van een e-load up! in aanmerking te komen voor een Kleinschaligheids Investerings Aftrek  (KIA) van maximaal 28%. Hoe zit dat precies?

Uit jurisprudentie over de KIA bij de e-load up! Komt naar voren dat dit enkel van toepassing is als kan worden aangetoond dat 70% of meer van het gebruik wordt toegepast voor beroepsvervoer. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor koeriersbedrijven. Voor stomerij, bakker of bloemist geldt KIA dus niet. Dan verkoop je namelijk geen vervoersdienst. De dienst bij een stomerij is nl. het reinigen van kleding (en niet het vervoer op zich) of verkoop je brood of bloemen Voor die branches geldt uiteraard wel de MIA 36%.

Houdt er overigens ook mee dat het hier om Kleinschaligheids-investeringsaftrek gaat. Bij een oplopend jaartotaal aan investeringen van het betreffende bedrijf neemt het bedrag van de investeringsaftrek af (tot nihil bij een jaartotaal van 314.673 euro in 2018).

 

Rekenvoorbeeld e-loadup (voor een kleinschalige koerier)

 

Prijs excl. btw en bpm € 22.423

Bruto Kleinschaligheids Investerings Aftrek, max 28% € 6.278

Bruto Milieu-investerings Aftrek, 36% (binnen maximum van euro 75.000) € 8.072

Netto voordeel bij 51,95% inkomstenbelasting en rekening houdend met 14% MKB-winstvrijstelling: € 6.411.

 

Tot slot:

Mogelijk zijn er lokaal ook subsidies van toepassing. Zo zin er mogelijkheden in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Zie https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-verkeer-en-vervoer/subsidie-elektrische-bestelautos-en-taxis-aanvragen.htm ) en Rotterdam (https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-sloop-autos/ ).

 

Marco Bulters, uw Volkswagen Bedrijfswagen adviseur.

Kom in contact met ons!